previous pauseresume next

به مرکز تحقیقات پیوند کلیه خوش آمدید

ضمن خوش آمدگويي مروري مختصر خواهيد نمود بر تاريخچه پيوند اعضاء

امروزه تعويض عضوي كاملا بيمار با عضوي سالم از انساني  ديگر (مرده يا زنده)  يكي از پيشرفت هاي علم پزشكي محسوب ميشود. از نظر تاريخي نيز ۱۲ قرن پيش از ميلاد مسيح در ادبيات  هند به قدرت شيوا اشاره شده است كه براي خلق خداي هند سر يك فيل را به بدن يك پسر بچه پيوند زد. در چين باستان پزشكي به نام يو جن دو سرباز را به مدت سه روز با عصاره بسيار قوي از  انگور قرمز  بيهوش كرد و پس از باز كردن قفسه سينه آنان قلب يكي را به ديگري پيوند زد. هر چند در ابتدا تلاش بر اين بود كه همه اعضاء در حيوانات تعويض شوند ولي كليه سريعا به عنوان يك مدل آزمايشگاهي در آمد. جبولي در پاريس براي اولين بار در سال ۱۹۰۶ ميلادي عمل انتقال كليه را در يك انسان انجام داد. او كليه چپ يك خوك را به زني كه از سندرم نفروتيك رنج ميبرد انتقال داد. به دليل ترومبوز رگ ها كليه دفع شد.  در سال ۱۹۳۶ ميلادي عمل پيوند كليه به وسيله وروني انجام شد و بيمار چهار روز زنده ماند, ولي پيوند به دليل تفاوت هاي ژنتيكي بين دهنده و گيرنده پس زده شد.  عمل انتقال كليه بين دوقلوهاي يكسان در سال ۱۹۵۴ ميلادي انجام شد و منجر به كشف اين نكته گرديد كه براي جلوگيري از پس زدن عضو پيوند شده ماده باز دارنده سيستم ايمني ضروري است. پس زدن بافت ميتواند به وسيله صدمه بافتي مشخص شود كه در نتيجه پاسخ به عضو پيوند شده از طرف سيستم ايمني گيرنده ايجاد ميگردد و ممكن است شكل هاي مختلفي از تظاهرات باليني را شامل گردد. دو شكل عمده آنها پس زدن حاد و مزمن ميباشند. پس زدن حاد در هر زماني بعد از پيوند ممكن است اتفاق افتد ولي معمولا براي اولين بار در حدود روز هفتم اتفاق ميافتد. تشخيص بر مبناي علايم باليني و تست هاي غير طبيعي بيوشيميايي استوار است.   بيوپسي اغلب اين موارد را تاييد ميكند.  پيشرفت در زمينه پيوند اعضاء از سال ۱۹۶۰ ميلادي  همچنان ادامه داشت و احتمال زنده ماندن بيماران تا يك سال بعد از عمل پيوند فقط ۳۵ درصد بود. با معرفي داروهاي متوقف كننده سيستم ايمني كيفيت و كميت زندگي گيرندگان پيوند به طرز چشمگيري دستخوش تغيير گرديد. مصرف اين داروها درصد رجكشن حاد و مزمن در گيرندگان پيوند اعضاء را كاهش  داد. متعاقبا استفاده از محلول ويزاپان در سال ۱۹۸۷ جهت نگه داري كبد قبل از پيوند سرعت پيشرفت را دو تا سه برابر كرد. عمل پيوند اعضاء مشتمل بر قلب-كبد- كليه  و ريه سالهاست كه در كشورمان جمهوري اسلامي ايران  انجام ميگيرد.  تحقيقات و پژوهش نيز در زمينه هاي مختلف باليني-دارويي همچنان ادامه دارد. در نهایت برای اینکه پیوند عضوی با موفقیت انجام شود مصرف صحیح داروهای سرکوب کننده ایمنی در فرد گیرنده و وجود تیم هماهنگ و متخصص ضروری به نظر میرسد.

 

اميدواريم از مطالب اين سايت از نظر علمي بهره برده باشيد. سايت انگليسي اين مركز نيز حاوي مطالبي ميباشد كه انشاءالله به خواست خداوندي كه دست اندركاران سيستم سلامت كشور براي بهتر شدن نتايج بدان متوسل ميشوند بتواند نظرات گراميان-گرانقدران و افتخارآفرينان اين كشور را جلب نمايد.

اقتباس از مجله علمي حكمت

Research Performed at the IKTRC

 

 

۱) Preliminary study of prevalence for bladder cancer in Isfahan Province, Iran

Arab Journal of Urology

 

۲) Frequency of genito-urinary tract disorders in a tertiary hospital in Isfahan, Iran

American Journal of Experimental and Clinical Research 5 (1)‎, 258-262

 

۳) Investigation of urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL) for early diagnosis of acute kidney injury after percutaneous nephrolithotomy

African Journal of Urology 23 (3)‎, 214-218

 

۴) Review of Iranian instruction programs for clinical pharmacy

American Journal of Experimental and Clinical Research 4 (2)‎, 202-205

 

۵) Atlas of Death for the Main Causes of Neurologic Disorders in a Local Hospital in Isfahan/Iran

Focus on Sciences 3 (1)‎

 

۶) Spirituality Believing in End Stage Diseases Such as;‎ Genito-Urinary Cancers, Multiple Sclerosis, Recipients of Liver, Kidney or Heart Transplantations

Focus on Sciences 3 (1)‎

 

۷) Approach to pharmacotherapy of botulinum toxin A in the field of urology

American Journal of Experimental and Clinical Research 4 (1)‎, 189-193

 

۸) Evaluation of Supportive Psychosocial Protocol on Anxiety of the Patients’ Families’ Located at the Al-Zahra/Isfahan Intensive Care Unit in 2011

Focus on Sciences 3 (3)‎

 

۹) The effect of electronic education on knowledge of patients with multiple sclerosis

Journal of education and health promotion 6

 

۱۰) Tissue plasminogen activator;‎ identifying major barriers related to intravenous injection in ischemic acute cerebral infraction

Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan …

 

۱۱) A Review on Clinical Pharmacokinetics of Tamsulosin in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 6 (1)‎

 

۱۲) Analysis of carbamazepine side effects associated with bone metabolism, folate and vitamin B12 serum levels in Isfahan epileptic patients

American Journal of Experimental and Clinical Research 3 (3)‎, 175-179

 

۱۳) Investigation of final causes of death in 5360 deceased patients within a teaching hospital in Isfahan, Iran

American Journal of Experimental and Clinical Research 3 (2)‎, 161-164

 

۱۴) Types of dizziness and its relationship with psychological symptoms in patients with chronic dizziness

American Journal of Experimental and Clinical Research 3 (1)‎, 141-145

 

۱۵) Clinical Investigation of Levisticum officinale (Lovage) Effectiveness' in Patients with Cystinuria

Journal of Urology and Research 3 (6)‎, 1071-75

 

۱۶) Investigation of prostate disorders in 614 patients attended Alzahra urology ward between the years 2013 to 2015 in Isfahan

Int J Pharm Clin Res 8, 1543-1547

 

۱۷) Pharmacotherapy updates of recombinant tissue plasminogen activator (r-TPA) in acute ischemic stroke

Jentashapir Journal of Health Research 7 (3)‎

 

۱۸) Efficacy and toxicity of rituximab in multiple sclerosis

Archives of Neuroscience 3 (1)‎

 

۱۹) Fingolimod for multiple sclerosis;‎ mechanism of action, safety and toxicity

Archives of Neuroscience 3 (3)‎

 

۲۰) Review of Warfarin;‎ A Cytochrome P450 Metabolizing Drug, in Clinical Practice

Jentashapir Journal of Health Research 7 (3)‎